Saulėtų ir smagių išeiginių dienų!

GALIMA REGISTRUOTIS

į Robotikos akademijos (būrelis mokamas)

UŽSIĖMIMUS.

Ketvirtokams užsiėmimai vyktų penktadieniais 14.30 - 16.00


LAPKRIČIO 7 DIENĄ

planuojame ekskursiją į Pamerkius (Varėnos rajone)

4 valandų edukaciją "Grikucio kelias"


EDUKA klasės dalykų  numeriukai

(lapelius daviau keletui mokinukų papildomam darbui)

Lietuvių kalba VJUXGV

Matematika  WH9AJY

Pasaulio pažinimas RECNP9

Informatika MVWWAZ